O Kole Naukowym Prawa Rynków Kapitałowych

Koło Naukowe Prawa Rynków Kapitałowych powstało w 2008 roku z inicjatywy studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i nieprzerwanie przyciąga młode osoby zainteresowane tematyką rynków kapitałowych, instrumentów finansowych, transakcji M&A, funduszy inwestycyjnych, private equity, venture capital oraz nowych technologii w obrocie giełdowym.

W ramach działalności w Kole studenci realizują projekty naukowe, a także rozwijają swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w warsztatach, debatach, czy konferencjach z udziałem pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UW oraz wybitnych przedstawicieli środowiska finansowego i prawników najlepszych warszawskich kancelarii prawnych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat naszych projektów oraz do nawiązania współpracy, a także polecamy obejrzenie galerii zdjęć.

Partner Merytoryczny w roku akademickim 2021/2022

White & Case

Zarząd w roku akademickim 2021/2022

Paulina Rudzińska

Prezeska
Antonina Stępniewska

Marlena Kudła

Wiceprezeska
Klaudia Pacocha

Konrad Nazarowski

Wiceprezes
Cezary Krawczyk

Cezary Krawczyk

Członkini Zarządu
Urszula Grębowska

Klaudia Pacocha

Członek Zarządu
Andrzej Para

Opiekun Koła

Aleksander ChłopeckiOpiekunem Koła Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych jest prof. dr hab. Aleksander Chłopecki.

Prof. dr hab. Aleksander Chłopecki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i  Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. Posiada tytuł naukowy profesora, jest zatrudniony w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW. Pełni funkcję Prezesa Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, jest również niezależnym członkiem rad nadzorczych spółek giełdowych.

Wcześniej pełnił funkcje m.in. Zastępcy Przewodniczącego ds. prawnych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Członka Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej PZU S.A.

Prof. dr hab. Aleksander Chłopecki ma na swoim koncie liczne publikacje. Jest autorem i współautorem siedmiu książek i kilkudziesięciu artykułów poświęconych prawu papierów wartościowych, prawu handlowemu i cywilnemu oraz części regulacji prawnych obowiązujących w przeszłości i obecnie na polskim rynku kapitałowym.

Profil prof. dr hab. Chłopeckiego na stronie kancelarii Dentons.

Statut i informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Statut do pobrania w formacie PDF: wyświetl/pobierz.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w formacie PDF: wyświetla/pobierz.