Turniej Prawa Rynków Kapitałowych to flagowy, a zarazem ostatni projekt Koła w roku akademickim 2020/2021. Wydarzenie jest unikalną formą sprawdzenia przez studentów wiedzy z zakresu regulacji rynku kapitałowego. Projekt skierowany jest do studentów kierunków prawniczych, interesujących się zagadnieniami rynku kapitałowego, transakcji M&A, private equity czy venture capital. Ideą Turnieju jest umożliwienie wzajemnej wymiany wiedzy wśród uczestników, a także wspólne rozwijanie kompetencji kluczowych dla dalszej pracy w dziedzinie regulacji finansowych.

Do udziału w Turnieju zapraszamy studentów prawa lat 3-5 z całej Polski. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie dwuosobowego zespołu, przesłanie CV członków zespołu oraz pomyślne przejście drużynowego testu sprawdzającego wiedzę z zagadnień rynków kapitałowych. W opanowaniu zagadnień będących przedmiotem Turnieju pomocny może okazać się udział w poprzedzającym go projekcie – Corporate Law Academy.

Projekt uzyskał szerokie wsparcie ze strony najlepszych warszawskich kancelarii. Dzięki temu uczestnicy Turnieju będą oceniani przez specjalistów o niekwestionowanym doświadczeniu zawodowym, zdobytym podczas największych transakcji na polskim rynku kapitałowym.

Na zwycięzców Turnieju czekają atrakcyjne nagrody w postaci pieniężnej i książkowej, a także możliwość odbycia staży w Kancelariach Partnerskich.

Dzień Rozgrywek: 16 kwietnia 2021 r.

Eliminacje (Runda I)

W Eliminacjach weźmie udział 12 dwuosobowych drużyn wyłonionych na podstawie wyników testu kwalifikacyjnego. Zadaniem uczestników będzie udzielenie odpowiedzi na 40 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania będą odczytywane przez prowadzącego oraz wyświetlane odpowiednio na ekranie. Na udzielenie odpowiedzi na każde pytanie drużyny będą miały 30 sekund.

Półfinał (Runda II)

Do Półfinału awansują 4 Drużyny, które uzyskały najwięcej punktów w Eliminacjach. Półfinaliści zmierzą się z dwudziestoma pytaniami otwartymi, na które odpowiadać będą ustnie. Poprawność wypowiedzi oceniać będzie Rada Programowa złożona z pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicieli Kancelarii Partnerskich. Odpowiedzi będą udzielane w oparciu o zasadę pierwszeństwa zgłoszenia.

Finał

Dwie drużyny, które uzyskają najwięcej punktów w Półfinale zostaną zakwalifikowane do Finału, podczas którego ich zadaniem będzie przygotowanie rozwiązywania kompleksowego problemu prawnego. Na opracowanie zagadnienia Finaliści będą mieli 90 minut. Następnie, obie drużyny zaprezentują ustnie swoje odpowiedzi Radzie Programowej oraz odpowiedzą na dodatkowe pytania związane z rozwiązaniem. Zwycięska drużyna zostanie wyłoniona po naradzie.

Podczas oczekiwania na Finał, publiczność będzie mogła wziąć udział w panelu dyskusyjnym.

Gala

Po zakończeniu zmagań wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni na uroczystą Galę, podczas której zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców.

Jeżeli sytuacja związana z COVID-19 nie pozwoli na przeprowadzenie projektu stacjonarnie, rozgrywki odbędą się w formie zdalnej, w dostosowanej do warunków formie.

Po zawsze aktualne informacje zapraszamy na stronę Koła na Facebooku .

I edycja Turnieju odbyła się w Centrum Giełdowym w Warszawie 14 i 15 marca 2017 r. Rozgrywki akademickie były poprzedzone całodniowymi warsztatami dla zaproszonych drużyn, które zostały poprowadzone przez przedstawicieli Kancelarii Partnerskich.

II edycja Turnieju odbyła się 14 i 15 marca 2018 r. w Centrum Giełdowym w Warszawie, formuła premierowej edycji została zachowana. Nagrodą dla wszystkich uczestników Projektu był dwudniowy wyjazd do Jaworowego Dworu, podczas którego prawnicy z kancelarii White & Case w ramach Partnerstwa Merytorycznego przeprowadzili cykl warsztatów.

III edycja Turnieju odbyła się, w nieco zmienionej formule, 5 kwietnia 2019 r. w Centrum Giełdowym w Warszawie. W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli okazję wziąć udział w ciekawych wystąpieniach zaproszonych gości.

IV edycję Turnieju planowaliśmy przeprowadzić 17 kwietnia 2020 r. w Centrum Giełdowym w Warszawie przy ul. Książęcej 4. Wręczenie nagród miało nastąpić na uroczystej Gali, podczas której udekorowani zostaliby również uczestnicy Corporate Law Academy. Mając na uwadze powagę sytuacji związanej z potrzebą zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, IV edycja Turnieju niestety została odwołana.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić drużynowo formularz rekrutacyjny, który składa się z:
1) kwestionariusza danych osobowych drużyny;
2) testu rekrutacyjnego; oraz
3) CV.

Każda drużyna wypełnia jeden formularz wspólnie. Na wynik rekrutacji ma wpływ wynik testu rekrutacyjnego oraz CV.

Więcej informacji o rekrutacji do projektu, już wkrótce.

Kazus I edycji TPRK przygotowała kancelaria Greeenberg Traurig. Kazus w formacie PDF: pobierz/wyświetl.

Kazus II edycji TPRK przygotowała Kancelaria White & Case. Kazus do pobrania w formacie PDF: pobierz/wyświetl.

Kazus III edycji TPRK przygotowała Kancelaria White & Case. Kazus do pobrania w formacie PDF: pobierz/wyświetl.

 

 

Bibliografia w formacie PDF: pobierz/wyświetl.

Regulamin w formacie PDF: pobierz/wyświetl.

Partnerzy

Partner – Fundator Nagród

Patroni honorowi

Patroni medialni

Wsparcie finansowe